Planet Redüktörler

Planet Redüktörler

Planet redüktör, günümüzde bir hayli çeşitli uygulama alanında büyük bir gereksinim haline gelen ufak hacimde yüksek güç isteklerini gidermek için üretilmiş, parçalı yapıda, planet, güneş ve çember dişlilerden oluşan redüktör modelidir.
Planet redüktörlerimizde çember dişli sabit olup, güneş dişliden motor miline bağlanan kovan ile güç girişi olmaktadır. Böylece, planet dişliler vasıtası ile planet kafes üzerinden güç aktarılmaktadır.
Planet redüktörlerde çevrim oranını güneş dişli ile çember dişli oranı belirler.
Planet dişlilerin sayısı arttıkça yük dağılımı artmakta ve bu sebeple iletilecek güç de o oranda artmaktadır. Fakat verim azalmaktadır.
Planet redüktörler kompakt bir yapı ile yüksek güçleri yüksek verimlilikle aktarma olanağı sunar.
Kompakt yapısı sayesinde az malzeme kullanılması ve verimliliğinin yüksek olması nedeni ile çevreci redüktörlerdir.
Bu özelliklerinden dolayı çok farklı sanayi dallarında uygulama alanları bulmaktadır.
Planet redüktörler aynı gücü ileten diğer dişli mekanizmalarına göre daha küçük hacimlidir. Dişliler üzerindeki kuvvetler planet dişliler arasında bölünmektedir ve böylece daha küçük dişlilerle güç iletimi gerçekleşir. Daha küçük hacim olması nedeni ile diğer dişli mekanizmalarına göre daha az malzeme kullanılmaktadır.
Planet redüktörlerin verimi diğer dişli mekanizmalarına göre daha yüksektir. Veriminin yüksek olması daha az güç sarfiyatı sağlar ve böylece işletme maliyetleri daha düşük olur. Bu sebeple daha çevreci bir sistem elde edilir.
Planet redüktörler diğer dişli mekanizmalarına göre daha sessiz çalışmaktadır.
Planet redüktörlerde döndüren ve dönen mil eksenlerinin üst üste ve tasarımın dönel simetri şeklinde olması montaj kolaylığının yanı sıra ve makineye kolay adapte edilebilmesini de sağlar.
Planet redüktörler diğer dişli mekanizmalarına göre daha karmaşık bir yapıya sahiplerdir. Planet dişlilerin aynı miktarda yük taşıması için her yerde aynı hassaslıkta kavraması gerekmektedir.Bu durum imalat ve montaj hassasiyetinin yüksek olmasıyl sağlanır.
Planet redüktörlerde küçük bir hacimde büyük bir güç iletildiği için oluşan ısının dışarı iletilmesi, diğer dişli mekanizmalarına göre daha zordur.

DSPE / DSPL serisi
DSPE / DSPL serisi

Duran Mekatronik DSPE/DSPL serisi planet redüktörler

Detay